Mi amigo

Miris pržene kave miluje svih pet osjetila, budi se treće oko, drugo uho, prvi brk, šesto čulo, treća noga, trifrtalj ekstremiteta, frtalj kruha, dvajs do malog prsta, cener do babe, istančan sluh kornjače s Galapagosa, ultrazvuk šiš, a bogme i miša, krijesta domaćeg tetrijeba, kljun čudnovatog kljunaša, zub dabra vulgaris, a nadasve objektiv i vrhunski feeling za trenutak našega mladoga šnel fotografa u usponu, više gentlemana, a manje lopova Ivan Čagalj. Za uspomenu na naša dugogodišnja druženja i kavatarenja, dobih ovu jedinstvenu fotografiju na poklon, naravno, pogađate, rad gore potpisanog…

Gracias mi amigo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *