Francesca
Arona

Franja Caffee

Pripremih ovu kavu kao tursku. Fina, pitka, klizi niz grlo kao klizačica na ledu, blaga, a opet razbuđuje. Svi osjeti su uključeni. Idealna za jutra, pogotovo na poslu. Miris budi, smiruje, a okus je nešto sasvim drugo. Arona je kava za znalce i one koji trebaju buđenje. Pažljivo pripremljena pruža vam nezaboravan doživljaj okusa i mirisa, a samo najhrabrijima otvara i treće oko, tamo negdje u zoru, kad sav normalan svijet spava.